Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011 Det kan finnas många anledningar att se över sin verksamhet och hur den fungerar. Varje organisation har ett antal intressenter - kunder, ägare, medarbetare, samhället etc som ställer en rad olika krav. Ägarna vill se ett bra resultat, kunderna vill ha en tillförlitlig leverantör, medarbetarna vill ha en bra och säker arbetsplats, samhället vill att lagar följs, att miljön skonas etc. Det de alla har gemensamt är att de vill se en väl fungerande verksamhet som är uthållig och lönsam också på sikt. Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén