Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011 Jag tror på en nära och personlig kontakt där vi genom ett ömsesidigt förtroende skapar förutsättningar för effektivare och bättre prestationer på alla plan och i alla led. Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén