Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011 I varje verksamhet finns ett stort mått av sunt förnuft. Med detta kan man komma långt. Men för att nå ända fram krävs ofta lite mer. Avsikten är således inte att skapa något helt nytt utan att utgå ifrån och utnyttja det arbetssätt som används idag. Det är viktigt att engagera medarbetarna, att ta vara på det som fungerar bra och därefter försöka se vad som kan fungera bättre. Fungera bättre kan innebära att det blir färre fel och misstag i produktionen och i kontakten med kunden. Det kan också innebära ett effektivare utnyttjande av resurser. Vidare kan det betyda att personalen mår bättre, är mindre sjukskriven och har högre motivation. Allt detta innebär sammantaget lägre kostnader för företaget och uppfyller därigenom de krav som intressenterna ställer. Man kan kalla detta ett ledningssystem för kvalitet, miljö respektive arbetsmiljö. För att markera att det inte handlar om något onödigt krångel kallar jag det hellre systematiskt strukturerat sunt förnuft. Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén