Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011 System skall vara enkla. Varje aktivitet skall ha ett uppenbart syfte. Varje dokument skall uppfattas som ett hjälpmedel. Vidare är det viktigt att se helheten. Alla frågor som rör ekonomi, kvalitet, miljö, arbetsmiljö etc är delar av den ordinarie verksamheten och bör därför ingå som naturliga inslag i ett och samma verksamhetssystem. Bra hjälpmedel i framtagandet av verksamhetssystemet är de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 samt AFS 2001:1, mot vilka systemet även kan certifieras. Det finns även speciella system som Miljödiplomering och Povel. Om systemet skall certifieras eller inte väljer man själv. Det viktigaste är att man får ett system som av alla upplevs som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten. Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén