Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011 Utredning För barn med inlärningssvårigheter, neuro- psykiatrisk problematik och/eller avvikande beteenden görs en basutredning. Jag arbetar enligt vår samverkansmodell där flera kompetenser, förutom psykolog, även special- pedagog, kurator och skolsköterska/läkare samarbetar. Detta ger goda förutsättningar att ringa in barnets starka resp svaga sidor samt att göra barnets situation tydlig. Vi arbetar självklart hela tiden i nära samarbete med föräldrarna. Utifrån utredningens resultat kan vi sedan föreslå verkningsfulla åtgärder för föräldrar, skolpersonal m fl. klicka för att öppna Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén