Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011   Leif Alén är civilingenjör, fil kand i pedagogik och har lärarbehörighet. Dessutom har Leif specialutbildningar inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt i ekonomi. Leif har 35 års erfarenhet från industrin i ledande befattningar, bl a som kvalitets- och miljöchef. Leif har specialiserat sig på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- frågor och arbetar som konsult med verksamhets- utveckling i små och medelstora företag samt med utbildningar. Marianne Alén är leg psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Hon är utbildad Marte Meo- terapeut och har vidareutbildning i bl a dyslexi- diagnosticering. Marianne arbetar huvudsakligen inom skola och barnhälsovård. Hon har 35 års erfarenhet från arbete med barn inom såväl habilitering, skola som barnhälsovård. Marianne har även arbetat på BNP- klinik med diagnosticering av barn med autism. Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén