Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011 Psykologverksamhet måste enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12 ha ett system för kvalitet och patientsäkerhet. I vårt företag kallar vi detta system för Vida vyer. Förutom att det naturligtvis uppfyller alla lagar och föreskrifter har det, vilket är väl så viktigt, blivit ett effektivt verktyg i det dagliga arbetet. Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén