Producerad av Parlight Production © Alén & Alén AB 2011 I mitten på 90-talet startades den enskilda firma som 2002 ombildades till Alén & Alén AB. Företaget, som drivs av Marianne och Leif Alén, vilar huvudsakligen på två självständiga ben. Det ena arbetar med utredningar och utvecklingsbedömningar av barn, framför allt inom skolans värld. Det andra hjälper, i huvudsak små och medelstora, företag att skapa ordning och reda i verksamheten med hjälp av system som hanterar frågor kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Men ibland går också benen tillsammans. Sålunda har vi ofta å ena sidan utnyttjat våra psykologiska erfarenheter vid systemuppbyggnad i företagen. Å andra sidan har vi för psykologiverksamheten skapat Vida vyer, ett verksamhetssystem som inte bara har blivit ett effektivt verktyg i den dagliga verksamheten utan även uppfyller Hälso- och sjukvårdslagens och Socialstyrelsens krav på kvalitetssäkring i vården. Leif Alén Leif Alén Leif Alén Leif Alén